Види контролю за діяльністю державних реєстраторів, уповноважених осіб суб’єктів державної реєстрації

Контроль за діяльністю державних реєстраторів, уповноважених осіб суб’єктів державної реєстрації у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державна реєстрація) здійснюється Мін’юстом шляхом:

  • розгляду скарг, поданих відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;
  • моніторингу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
  • розгляду обґрунтованих подань територіальних органів Мін’юсту (далі - обґрунтованих подань).

Під обґрунтованим поданням слід розуміти подання, складене на підставі повного і всебічного з’ясування обставин, які стали підставою для його направлення, з урахуванням наданих територіальним органам Мін’юсту повноважень та підтверджене певними доказами.

Підставою направлення до Мін’юсту обґрунтованого подання є:

  • скарга особи з вимогою про поновлення своїх прав і захист законних інтересів, порушених рішеннями, діями або бездіяльністю державних реєстраторів, діями або бездіяльністю уповноважених осіб суб’єктів державної реєстрації;
  • повідомлення органу влади або його посадової особи про порушення законодавства у сферах державної реєстрації;
  • звернення громадської організації на виконання своєї статутної мети за захистом порушених прав і законних інтересів особи ( за наявності документа

що підтверджує повноваження ВІДПОВІДНО до статті 237 цивільного кодексу України).

Розгляд обґрунтованих подань здійснюється Мін’юстом у строк, що не перевищує 20 робочих днів.

У разі виявлення під час розгляду обґрунтованого подання порушень порядку державної реєстрації контроль здійснюється шляхом проведення камеральної перевірки.

За результатами проведеної камеральної перевірки Мін’юст приймає мотивоване рішення у формі наказу.