Зразок заяви для права участі у конкурсі для облаштування зупинки громадського транспорту (для учасників, які є юридичними особами)

        

                                                                                                                                                                               

                                                                 Міському голові Кравченку С. В.

___________________________

___________________________

______________________________________________________(повне найменування і місцезнаходження претендента)          

тел._____________________

 

 

                                                          З А Я В А

(для учасників, які є юридичними  особами )

 

         Прошу  надати право для участі в  конкурсі для облаштування зупинки громадського транспорту з встановленням тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності в м. Шпола :                                                                  

    -  порядковий номер та   місце розташування (назва) об’єкта конкурсу : ___________________________________________________________________                                                 

   ___________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________ 

- пропозиції щодо облаштування зупинки громадського транспорту з встановленням тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-  пропозиції щодо якісного обслуговування та безпеки пасажирів громадського транспорту: __________________________________________________________

____________________________________________________________________    __________________________________________________________________             - пропозиції щодо перспектив їх розвитку на майбутнє (регулярне оновлення та оформлення   зовнішнього   вигляду,   можливість   встановлення   Wi-Fi    зони, додаткових інформаційних стендів,  ретрансляційного  обладнання   (озвучення інформації соціального спрямування та аудіореклами) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________      - пропозиції щодо інших додаткових зручностей  ____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________    

         Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», даю згоду на обробку моїх персональних даних, зазначених у заяві та доданих до неї документів.

 

До заяви додаю:

     -  копію витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

     - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

     -  посвідченні в установленому порядку копії установчих документів;

     - попередній    проект     зупинки    громадського     транспорту   із   зображенням 

   зовнішнього вигляду та прилеглої території та графічний матеріал із  зображенням              

   на місцевості;                                                                                               

     - інші документи та матеріали___________________________________________________.

 

 

 

 

_________2017 року                                                             ____________

  (дата)                                                                                             (підпис)