Шполянська міська рада оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до проведення незалежної оцінки майна

Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Черкаська область, Шполянський район, м. Шпола, вул. Слобідська, 100
Мета проведення оцінки визначення ринкової вартості земельної ділянки з метою продажу


0 4 7 4 1 2 0 1 3 9
(телефон замовника конкурсу)

0 4 7 4 1 5 2 1 1 4
(телефакс замовника конкурсу)
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
(електронна адреса замовника конкурсу)
Розмір земельної ділянки, усього: 0,6448га
Місце розташування земельної ділянки: Черкаська область, Шполянський район, м. Шпола, вул. Слобідська, 100
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 481536,64 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: відсутні

Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Черкаська область, Шполянський район, м. Шпола, вул. Орлова, 25а
Мета проведення оцінки визначення ринкової вартості земельної ділянки з метою продажу


0 4 7 4 1 2 0 1 3 9
(телефон замовника конкурсу)

0 4 7 4 1 5 2 1 1 4
(телефакс замовника конкурсу)
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
(електронна адреса замовника конкурсу)
Розмір земельної ділянки, усього: 0,7832 га
Місце розташування земельної ділянки: Черкаська область, Шполянський район, м. Шпола, вул. Орлова, 25а
Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 1133525,36 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: відсутні

Назва об’єкта оцінки: будівля готелю
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Черкаська область, Шполянський район, м. Шпола, вул. Соборна, буд.4
Мета проведення оцінки визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати


0 4 7 4 1 2 0 1 3 9
(телефон замовника конкурсу)

0 4 7 4 1 5 2 1 1 4
(телефакс замовника конкурсу)
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
(електронна адреса замовника конкурсу)
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: відсутні

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки та які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до ст. 6 Закону України «Про оцінку земель».
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки), повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Законом України «Про оцінку земель».
Претендентам необхідно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку „На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності”, зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки:
1) Підтвердні документи:
- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 №2075);
- копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності);
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
- копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
- інформація про претендента (додаток 4 до Положення).
2) Документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
3) Конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Кінцевий термін подачі документів: 07.01. 2017 р.
Конкурс відбудеться 12.01.2017 року о 14-00 год. у приміщенні Шполянської міської ради за адресою: м. Шпола, вул. Лозуватська, 59.
Конкурсну документацію слід подавати за адресою: 20603 м. Шпола, Черкаська область, вул. Лозуватська, 59, телефони для довідок (04741) 2-01-39, (0-241) 5-21-14.